Strona główna pzhgpkozienice 
WSZELKIE UWAGI ODNOŚNIE ZAWARTOŚCI STRONY I EWENTUALNYCH
POMYSŁÓW CO JESZCZE NA NIEJ WINNO SIĘ ZNALEŹĆ PROSZĘ KIEROWAĆ DO MNIE LUB DO LESZKA:
luke.cichowlas@gmail.com  (Łukasz Cichowlas)

les99@poczta.fm (Leszek Frączyk)


Głowaczów ul. Mickiewicza 4 (obok punktu wkładań) nowo otwarty sklep z artykułami dla gołębi
Jan Piasek tel. 505-528-298.
 
Mapa Polski Targeo
Loty 2015r.

27.03.2015r. Obrączki od 1 do 100 w 2016 roku.

21.03.2015r. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym I Okręgu PZHGP Warszawa do Zarządu Okręgu zostali wybrania członkowie naszego oddziału :

- Cholewiński Władysław - został sekretarzem Zarządu Okręgu

- Frączyk Leszek - członkiem Zarządu Okręgu

Do Komisji Rewizyjnej:
- Wieczorek Jarosław - został Przewodniczącym tej komisji

Do Komisji Dyscyplinarnej:
- Piechota Mariusz - został członkiem tej komisji

Na delegata Okręgu Warszawa na Krajowy Walny Zjazd Delegatów Leszek Frączyk. 


22.02.2015r. Poniżej zamieściłem link do "Nagrody dla wytrwałych" zaproponowanej na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym delegatów oddziału PZHGP 0173 Kozienice przez Prezesa oddziału i zaaprobowanej przez uczestników zebrania.


22.02.2015r. W dziale "Zarząd" zamieściłem skład Zarządu Oddziału PZHGP 0173 Kozienice wybrany na zebraniu w dniu dzisiejszym.

28.01.2015r. Informuję, że Walne Zebranie Oddziału zostaje przełożone na dzień 22.02.2015r. godz. 10.00. odbędzie się ono w Ryczwole. Zmiana ta podyktowana jest brakiem możliwości skorzystania z sali w dniu 15.02.2015r. w Ryczowle. 

25.01.2015r. W dziale "Sekcje" w Sekcji Kozienice zaktualizowałem skład Zarządu po zakończonych wyborach w dniu 24.01.2015r. 

20.10.2015r. Poniżej zamieściłem link do Intermistrzostwa 2015r.


18.01.2015r. W dziale "Sekcje" w Sekcji Głowaczów i Warka zaktualizowałem składy Zarządów Sekcji po zakończonych wyborach w dniu dzisiejszym.

10.01.2015r. Gołąb Andrzeja Bojanowicza z Reprezentacji naszego Okręgu na wystawie Ogólnopolskiej w Kielcach zdobył 11 nagrodę w kategorii "Sport D" oraz 1 nagrodę za standard w tej kategorii. Gratulacje dla Andrzeja. 

09.01.2015r. W dniu 15.02.2015r. o godz. 10.00 w Ryczywole odbędzie się zebranie sprawozdawco - wyborcze delegatów oddziału Kozienice. Na zebranie zapraszamy również innych członków oddziału, którzy nie zostaną wybrani w swoich Sekcjach na delegatów a zainteresowani są losami naszego oddziału.

09.01.2015r. W dniu 24.01.2015r. (sobota) o godz. 15.30 w barze "Pod Sosną" w Kozienicach odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Sekcji Kozienice.

09.01.2015r. W dziale "Plany lotów" zamieściłem plan lotów gołębi dorosłych i młodych na sezon 2015 przyjęty na zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 08.01.2015r.    

08.01.2015r. Spisy gołębi dorosłych należy złożyć u skarbnika swojej Sekcji do dnia 05.04.2015r. Należy je sporządzić w sposób opisany w dziale "Komunikaty". Czyste druki spisów dostępne są w dziale "Druki". Przypominam, że do spisu ma być załączone zaświadczenie potwierdzające fakt zaszczepienia gołębi przeciwko Paramyxoworozie. Wzór zaświadczenia dostępny jest w dziale Druki ponadto będą one rozdawane na zebraniach Sekcyjnych. Musi być na takim właśnie druku, gdyż wymagane jest takie zaświadczenie przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy wydawaniu zaświadczenia na loty Niemieckie.

07.01.2015r. Poniżej zamieściłem link do komunikatu Zarządu Głównego PZHGP dotyczący obowiązkowego od sezonu 2015 oznaczania obrączek elektronicznych nr telefonów komórkowych oraz zapinkami z telefonami gołębi lotowanych na tradycyjnych zegarach.

Komunikat

2015

20.12.2014r. Poniżej zamieściłem link do Planu lotów gołębi dorosłych i młodych zaproponowanego przez Prezesa oddziału Kozienice. Zapraszam do dyskusji na ten temat z tym, że loty Niemieckie są nie do ruszenia. W planie lotów muszą być w takiej konfiguracji. Loty z miejscowości Buk Oddział Kozienice realizuje sam bez Garwolina. Loty Niemieckie razem z pozostałymi oddziałami.

Plan lotów - 2015r.

19.12.2014r. W dniu 18.01.2015r. o godzinie 10.00 w Głowaczowie bar "VANBANK" odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Sekcji Głowaczów. Z uwagi na fakt, iż na tym zebraniu będziemy wybierać nowe władze Sekcji oraz delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału PZHGP Kozienice proszę o liczne przybycie.

12.12.2014r. Nasz oddział na wystawie okręgowej wystawił 34 gołębie, które zdobyły łącznie 20 nagród w sporcie i standarcie. Dwa gołębie Andrzeja Bojanowicza znalazły się w reprezentacji Okręgu na wystawę Ogólnopolską w Kielcach. Gratulacje dla Andrzeja.

18.11.2014r. W dniu 17.11.2014r. Zarząd Okręgu Warszawa podjął uchwałę w sprawie lotów okręgowych w sezonie 2015 rok. Okręg został podzielony na dwa rejony lotowe jak w roku 2014 na loty Niemieckie w kat. BC czyli tegoroczne Ludwigsfelde. Loty w kategorii BC mają odbyć się cztery i w naszej grupie będą z miejscowości Dahme w terminach.
Dahme 1  - 31.05.2015r.
Dahme 2  - 07.06.2015r.
Dahme 3  - 21.06.2015r.
Dahme 4  - 28.06.2015r.

Natomiast loty maratony mają odbyć się dwa. Gołębie będą wypuszczane z miejscowości Peine całym okręgiem i terminy tych lotów to:
Peine 1: 11.07.2015r. (sobota)
Peine 2: 25.07.2015r. (sobota)


W dniu 08.11.2014r. o godz. 16.00 w barze "Pod Sosną" w Kozienicach odbędzie się zakończenie sezonu lotowego Sekcji Kozienice połączone z rozdaniem nagród.
 
W dniu 23.11.2014r. o godz. 10.00 w Ryczywole odbędzie się  zakończenie sezonu lotowego Oddziału Kozienice połączone z rozdaniem nagród. Wszytkich hodowców serdecznie zapraszamy.
 
 
W dniu 09.11.2014r. o godz. 11.00 w barze Vabank w Głowaczowie odbędzie się zakończenie sezonu lotowego Sekcji nr 2 - Głowaczów połączone z rozdaniem nagród.
 
19.10.2014r. Osoby, które chcą wystawić gołębie na wystawie okręgowej proszę o kontakt telefoniczny z Leszkiem.
 
19.10.2014r.  Poniżej zamieściłem link do wykazu nagród zdobytych we współzawodnictwach przez hodowców oddziału Kozienice
 
 
14.09.2014r. Zamieściłem listę konkursową z lotu z Pniew.
 
08.09.2014r. Przypominam, że w dniu 20.09.2014r. o godz. 17.00 w Ryczywole odbędzie się spotkanie integracyjne  hodowców oddziału PZHGP 0173 Kozienice
 
08.09.2014r. Zamieściłem wyniki 4 lotu konkursowego. Gratuluje zwycięzcom.
 
31.08.2014r. Wszystkich chętnych do uczestnictwa w locie Okręgowym z Pniew proszę o kontakt z prezesem ds. lotowych Waldemarem Granisem. Lot ma się odbyć w kolejny weekend po ostatnim locie naszego oddziału.
 
31.08.2014r. Zamieściłem wyniki z 3 lotu konkursowego.
 
25.08.2014r. Zamieściłem wyniki z 2 lotu konkursowego.
 
20.08.2014r. Zamieściłem wyniki 1 lotu konkursowego gołębi młodych. Moje uwagi:
Sekcja Kozienice - OK.
Sekcja Głowaczów:
punkt wkładań Głowaczów - w 4 zegarach elektronicznych źle wpisane gołębie do zegara elektronicznego. Czy to jest problem wpisać gołębie w kolejności jak na złożonym przez siebie spisie?
punkt wkładań Magnuszew - w 3 zegarach elektronicznych źle wpisane gołębie; na listach startowo zegarowych od zegarów tradycyjnych nie wpisane czasy rzeczywiste odbicia końcowego zegara, trzeba szukać na taśmach (praca komisji zegarowej poniżej krytyki)
Sekcja Warka:
w 4 zegarach elektronicznych źle wpisane gołębie do zegara; brak pieczątek komisji lotowej i zegarowej na 1 stronie protokołu.
 
13.08.2014r. Poniżej zamieściłem link do zestawienia spisanych przez poszczególne punkty wkładań gołębi oraz do ilości koszy przypadających na punkt wkładań jak również ilości koszy przypadających do włożenia do kabiny na samochodzie (proszę o przestrzeganie tych ilości i koleżeńskie podejście do tej kwestii nie jak na locie próbny kiedy jeden punkt wkładań koszuje wyłącznie na samochód).
Odpowiedzialnymi za odebranie koszy z punktu wkładań w Głowaczowie są przedstawiciele poszczególnych punktów wkładań gołębi.
 
 
07.08.2014r. Wyniki w oddziale w Kat GMP
1. Szczepaniak Włodzimierz - 2386,94 pkt.
2. Klimczak Andrzej - 2328,81pkt.
z listami Okręgowymi:
1.Szczepaniak Włodzimierz - 2393,25 pkt.
2.Klimczak Andrzej - 2367,28 pkt.
 
06.08.2014r. W dziale "Godziny wkładań" zamieściłem godziny koszowania gołębi Sekcji Głowaczów
 
02.08.2014r. W dziale "Komunikaty" zamieściłem plan marszruty kabiny na loty gołębi młodych w sezonie 2014r. Poszczególne punkty wkładań pod godz. odjazdu kabiny ustalają godziny koszowań.
 
01.08.2014r. Zamieściłem listę okręgową z lotu Peine 3
 
29.07.2014r. Ze względu na małą przewidywalność pogody Sekcja Głowaczów w tym tygodniu nie organizuje lotu próbnego młodych.
 
29.07.2014r. Zamieściłem listę konkursową z lotu Peine 3
 
24.07.2014r. Zamieściłem listę okręgową z lotu Peine 2
 
21.07.2014r. Zamieściłem liste konkursową z lotu nr 13.
 
18.07.2014r. Spisy gołebi młodych należy zdać w swoich Sekcjach do dnia 05.08.2014r.
 
18.07.2014r. W folderze Sekcji Głowaczów zamieściłem link do komunikatu o lotach treningowych gołebi młodych.
 
15.07.2014r. Koszowanie na lot Peine 2 w czwartek lot odbędzie się w sobotę. Proszę informować kolegów przy jakichkolwiek kontaktach.
 
13.07.2014r. Zamieściłem wyniki 12 lotu konkursowego.
 
10.07.2014r. Zamieściłem listę okręgową z Lotu Peine 1 
 
07.07.2014r. Zamieściłem wyniki 11 lotu konkursowego.
 
Ostateczna decyzja w sprawie najbliższego lotu z Peine: Koszowanie w piątek w godzinach jak w harmonogramie lot w niedziele. Nie ma zmiany daty lotu. 
 
28.06.2014r. Zamieściłem liste konkursową z lotu 10.
 
Decyzją Zarządu Okręgu zmieniono lot zaplanowany na dzień 29.06.2014r. z miejscowości Peine na lot w przypadku Kozienic z miejscowości Buk, który odbędzie się w dniu 28.06.2014r. (sobota). Koszowanie na lot Buk w dniu 27.06.2014r. w godzinach jak zaplanowano na lot z miejscowości Peine.  
 
25.06.2014r. Poniżej zamieściłem link do komunikatu dotyczącego lotu z Harlingen. Chętnych do uczestnictwa w locie prosze o kontakt z presezem d/s lotowych Oddziału Waldemarem Granisem.
 
 
22.06.2014r. Zamieściłem listę konkursową z lotu 9
 
20.06.2014r. Zamieściłem listę rejonową z lotu 8
 
15.06.2014r. Zamieściłem wyniki z 8 lotu konkursowego. Informuję, że do lotów młodych punkt wkładań w Magnuszewie zostaje zamknięty z uwagi na niespełnienie wymogów regulaminowych (brak 10 zegarów). Kolegów zapraszamy na inne punkty wkładań (tam gdzie kto ma najbliżej lub przez siebie wybrany)

12.06.2014r. Zamieściłem listę rejonową z 7 lotu konkursowego.

09.06.2014r. Zamieściłem wyniki 7 lotu konkursowego. Przypominam, że sama lista konkursowa oddziałowa jest z 25%. Z 25 % liczone są tylko serie do GMP. Pozostałe współzawodnictwa liczone są z 20% czyli bazy 1:5. Lista konkursowa jest oddzielona i opisana na końcu 20% i 25%. 


04.06.2014r. Zamieściłem listę rejonową z 6 lotu konkursowego.

02.06.2014r. Zamieściłem wyniki 6 lotu konkursowego.

28.05.2014r. Zamieściłem listę rejonową z lotu Ludwigsfelde 1

26.05.2014r. Zamieściłem wyniki 5 lotu konkursowego.

21.05.2014r. Zamieściłem wyniki 4 lotu konkursowego. Przypominam o typowaniu gołębi bo jego brak wydłuża sporządzanie wyników

11.05.2014r. Zamieściłem wyniki 3 lotu konkursowego. Przypominam o typowaniu gołębi na lot Buk.

05.05.2014r. Zamieściłem wyniki 2 lotu konkursowego.
Informuję, że od lotu Buk 1 należy typować gołębie do GMP. Na listach zegarów ręcznych należy przy gołębiu zaznaczać literkę "S" i kody gołębi wpisywać w górnej części listy w znajdujące się tam krateczki. Natomiast przy zegarach elektronicznych musi koniecznie być te 10 wytypowanych gołębi włożonych jako pierwszych. W zegarach VIZION przy wpisywaniu lotu na samym dole okienka jest wpis o treści "LGS 000" trzeba tu wpisać przy każym locie od Buku 1 do końca "LGS 010" wówczas przy pierwszych gołębiach włożonych do kosza zegar będzie generował gwiazdki i na liście startowej i zegarowej i nie będzie z tym większego problemu. Gdy ktoś nie wpisze tak to trzeba będzie na liście zegarowej odznaczać te 1 dziesięć gołębi z listy startowej długopisem. W zegarach elektronicznych nie mogą być wytypowane inne gołębie niż te pierwszych 10 włożonych do kosza.


02.05.2014r.
Zamieściłem wyniki 1 lotu konkursowego. Brak klasyfikacji gołębi rocznych ale program liczy mi głupoty. Umieszczę ją od drugiego lotu. Ponadto proszę o rzetelne sporządzanie dokumentacji dotyczącej lotu (protokoły koszowania - podpisy na listach)

23.04.2014r. Listy startowo - zegarowe punktu wkładań Głowaczów do odebrania w sklepie u Jana Piaska ponadto proszę o zwrot anten wkładaniowych do tego sklepu i nie blokowanie ich. Z anten nie korzysta tylko 4 osoby ale około 30.
 
23.04.2014r. W dziale "Konunikaty" zamieściłem pełny harmonogram godzin  odjazu kabiny na poszczególne loty oraz w dziale "Godziny wkładań" zamieściłem harmonogram koszowania gołębi na punktach wkładań Głowaczów i Maguszew oraz godzin koszowania na lot próbny z Opoczna w punktach Kozienice i Ponikwa.  
 
23.04.2014. Ilość spisanych gołębi dorosłych w 2014r. 5359 sztuk.

 Punkt wkładań

 Ilość spisanych gołębi

Ilość koszy przypadających na punkt wkładań

Ilość koszy do kabiny na samochodzie  

 Kozienice

 1362

 61

 37

 Ponikwa

 396

 18

 11

 Głowaczów

 1623

 74

 44

 Magnuszew

 430

 19

 11

 Warka

 1548

 70

 41

 
17.04.2014. W dziale "Komunikaty" zamieściłem link do rozkładu odjazdu kabiny na loty od próbnego Opoczna do Buk 1.
 
09.02.2014r. godz. 10.00 Ryczywół - Walne Zebranie Delegatów Oddziału PZHGP 0173 Kozienice. Na zebranie zapraszamy również innych członków oddziału nie będących delegatami a zainteresowanych losami oddziału.

26.01.2014r. godz. 10.00 Bar "Vabank" w Głowaczowie zebranie członków Sekcji Głowaczów 

26.01.2014r. godz. 10.30 Bar "Pod Sosną" zebranie członków Sekcji Kozienice.

 

10.01.2014r. - W dziale "Plan lotów" zamieciłem plan lotów gołębi dorosłych i młodych na sezon 2014 przyjęty na zebraniu Zarządu Oddziału PZHGP 0173 Kozienice.

2014r.

 
 
Pod poniższym linkiem zamieściłem informację na temat decyzji Zarządu PZHGP Okręgu Warszawa w sprawie lotów zagranicznych na sezon 2014r.
 
 
 
 
 
 
Na zebraniu Zarządu Oddziału PZHGP 0173 Kozienice kol. Waldemar Granis wycofał swą rezygnację z pełnionej funkcji prezesa ds. lotowych.

23-09-2008 ---- Zalozenie strony. Jesli ktos ma jakies propozycje co na niej powinno sie znajdowac to prosze w jakis sposob przekazac mi ta informacje.

 
Copyright ©2008 by Łukasz Cichowlas
Kreator Stron www